Studium psychoterapii dzieci i młodzieży

Studium psychoterapii dzieci i młodzieży

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży. W oparciu o integracje różnych podejść z naciskiem na ujęcie poznawczo-behawioralne, kurs prezentuje praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą.


Wymiar czasowy VII edycja: 180 h dydaktycznych

I  zjazd     - Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży oraz metod diagnostycznych;
II zjazd     - Podstawy terapii behawioralnej- praca z trudnym zachowaniem;
III zjazd    - Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych w ujęciu poznawczo behawioralnym, tiki;
IV  zjazd    - Psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży;
V zjazd      - Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym;
VI zjazd     - Praca z traumą
VII zjazd    -Terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
VIII zjazd   - Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem z ryzykiem uzależnienia
IX zjazd     - Praca z nastolatkiem z problemem samookaleczeń w ujęciu dialogu motywującego;
                - Strategie i procedury postępowania w kryzysie suicydalnym u nastolatków;

Terminy zjazdów VII edycja:
 
 • 21-22.03.2020 (sob-ndz) - zjazd odwołany !
 • 25-26.04.2020 (sob-ndz)
 • 30-31.05.2020 (sob-ndz)
 • 27-28.06.2020 (sob-ndz)
 • 19-20.09.2020 (sob-ndz)
 • 10-11.10.2020 (sob-ndz)
 • 14-15.11.2020 (sob-ndz)
 • 12-13.12.2020 (sob-ndz)
 • 16-17.01.2021 (sob-ndz)


Godziny: sobota 10.00-18.30
             niedziela 09.00-15.30
 
Cena:
3300 zł (przy wysłaniu zgłoszenia na maila do 31.01.2020 )
3600 zł (przy wysłaniu zgłoszenia na maila do 29.02.2020 )
3700 zł (przy wysłaniu zgłoszenia na maila po 29.02.2020 )

Zapisy:
REKRUTACJA NA VII EDYCJE ZAKOŃCZONA !!


Grupa odbiorców: psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy, terapeuci uzależnień, studenci ostatnich lat psychologii i pedagogiki. Istnieje możliwość kwalifikacji osób z innym wykształceniem tylko po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.

Warunkiem przyjęcia jest:

1. wysłanie zgłoszenia na maila  biuro@ipe.edu.pl zawierającego:
- ankietę zgłoszeniową - ankieta do pobrania w linku
- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

2. po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia i rezerwacją miejsca na szkoleniu:
- w ciągu 7 dni wpłata zaliczki w wysokości 850zł

na konto: 33 1020 4027 0000 1102 1279 2729 z dopiskiem „szkolenie – dzieci”.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować wygaśnięciem rezerwacji miejsca

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie min. 14 osobowej grupy.


Terminy zjazdów VI edycja:
 
 • 12-13.10.2019 (sob-ndz)
 • 30.11-1.12.2019 (sob-ndz)
 • 14-15.12.2019 (sob-ndz)
 • 18-19.01.2020 (sob-ndz)
 • 22-23.02.2020 (sob-ndz)
 • 14-15.03.2020 (sob-ndz) - zjazd odwołany !
 • 04-05.04.2020 (sob-ndz) - zjazd odwołany !
 • 23-24.05.2020 (sob-ndz)
 • 13-14.06.2020 (sob-ndz)Kadra:
dr n. med. Małgorzata Talarczyk- specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta PTP, terapeuta systemowy, konsultant psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Przemysław Matuszyński - certyfikowany psychoterapeuta poznawczo -behawioralny ( PTTPB nr cert.523) oraz (CTPB nr cert.16), trener i superwizor programów Oikos Plus©, coach, pedagog, trener trenerów TZA (ART®)

dr hab. n. biol.Tomasz Hanć- psycholog, antropolog certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, od lat prowadzi badania naukowe oraz zajmuje się terapią zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci. Autor licznych publikacji z zakresu ADHD, m.in. „Dzieciństwo i dorastanie z ADHD”.

mgr Iwona Michalak Jędrzejczak- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, od kilkunastu lat pracuje z dziećmi m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Kierownik Ośrodka Psychoterapii Empatia.

mgr Robert Rejniak- Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Motywującego. Specjalizuje się w pracy z trudną młodzieżą.

mgr Anna Groth- Certyfikowany psychoterapeuta Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii DeGPT, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła m.in. czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pracy z dziećmi, szczególnie z małym dzieckiem. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Onkologii Dziecięcej oraz pracując w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.


Program szczegółowy:

Metody diagnostyczne:
Zapoznanie z terminologią używaną w diagnostyce psychologicznej i jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego, Model diagnozy wg DSM-IV, ICD 10, Kontakt i opór w procesie diagnozowania, Metody diagnostyczne w praktyce klinicznej (wywiad, rozmowa, obserwacja, metody kwestionariuszowe, metody projekcyjne), Kształtowanie umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zarys diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.
Omówienie właściwości psychometrycznych Profilu Psychoedukacyjnego E. Schoplera (PEP-R); prezentacja procedury badania z wykorzystaniem pomocy testowych, Zapis wyników i wykres profilu w Skali Rozwoju i Zachowania oraz interpretacja i implikacje psychoedukacyjne, Rozwijanie praktycznych umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, Testy i próby badające funkcje percepcyjno- motoryczne, Gry i zabawy psychologiczne uzupełniające diagnozę, Uwrażliwienie na problemy etyczne związane z pracą psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.


Praca z trudnym zachowaniem:
Wprowadzenie do pojęć z zakresu terapii poznawczo behawioralnej, praca z trudnym zachowaniem, pole minowe rodziców i wychowawców, metody stosowania wzmocnień pozytywnych i negatywnych, nagrody i kary, konstruowanie systemów żetonowy i kontraktów między dzieckiem i rodzicem, teoria społecznego uczenia się, modelowanie, kształtowanie, celowanie, naśladowanie, planowanie, rola umiejętności społecznych, przeżywanie emocji w zachowaniu; kliker; informacja zwrotna; przykłady programów behawioralnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, strategie behawioralne wygaszania zachowań niepożądanych, nawyki, zmiana zachowań a środowisko


Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych:
metody pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami eksternalizacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i ODD, metody kontroli i redukcji objawów nadruchliwości, impulsywności i deficytów uwagi, rozwiązywanie problemów behawioralnych na podstawie analizy zachowań i zasad warunkowania instrumentalnego, formułowanie zasad, skuteczne wydawanie poleceń, rodzaje
konsekwencji zachowań, rodzaje nagród i negatywnych konsekwencji, zasady nagradzania, "czas na zabawę", strategie radzenia sobie z agresją dziecka (wybuch powikłany i niepowikłany), różnice w pracy z dziećmi i nastolatkami, możliwości terapeutyczne biofeedbacku, program warsztatów dla rodziców, omówienie skuteczności wybranych form terapii,

Poznawczo-behawioralna terapia depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
rodzaje i etiologia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnoza wg. ICD-10 i DSM-5, lęki rozwojowe, modele poznawcze zaburzeń, konceptualizacja przypadku, zastosowanie technik poznawczych i behawioralnych w pracy z depresyjnymi dziećmi i nastolatkami, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z samooceną, metod aktywizujących, dialogu motywującego, strategii rozwiązywania problemów, metody pracy z lękiem, z uwzględnieniem metod ekspozycji i relaksacji, radzenia sobie z martwieniem
się i dekatastrofizacji, zastosowanie programów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z lękiem i depresją.


Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym:
Pojęcia „mutyzmu wybiórczego”-od objawu do diagnozy.
• Trudności na jakie napotyka dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole i przedszkolu
• Dziecko z MW i jego rodzina .
• Współpraca dom-szkoła/przedszkole-terapeuta.
• Terapia indywidualna dziecka, konsultacje rodzicielskie, terapia rodziny, oddziaływania w
przedszkolu/ szkole, zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, warsztaty dla rodziców, farmakoterapia.
• SLIDING IN – jako technika pracy terapeutycznej z mutyzmem wybiórczym.
• Studium przypadku. Doświadczenia kliniczne.


Praca z traumą:
neurobiologiczne i psychologiczne aspekty traumy u dzieci, objawy PTSD u dzieci – rozpoznanie, ocena potrzeb psychologicznych dziecka z traumą, podstawy pracy terapeutycznej z traumą u dzieci, procedury pracy terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym, zasady współpracy z opiekunami;


Terapia zaburzeń odżywiania:
metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego oraz bulimii psychicznej, oddziaływania terapeutyczne w czasie hospitalizacji oraz podczas opieki ambulatoryjnej, z uwzględnieniem oddziaływań medycznych, terapii indywidualnej (w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym), grupowej oraz systemowej (terapia rodzinna). 

Motywowanie do zmiany – praca z samookaleczeniami i myślami samobójczymi:
Zapoznanie z zasadami pracy Dialogiem Motywującym, przedstawienie technik służących: budowaniu zaufania, rozwiązywania problemów, wydobywaniu zasobów na przykładzie nastolatka z samookaleczającego się i z myślami samobójczymi

Strategie i procedury pracy z kryzysem suicydalnym u nastolatków.Informacje szczegółowe: Joanna Michalak 512-46-30-38

Ankieta
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia