Studium psychoterapii dzieci i młodzieży

Studium psychoterapii dzieci i młodzieży

REKRUTACJA NA X EDYCJĘ ZAKOŃCZONA. Kolejny nabór na początku 2021 r.

Kompleksowe szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży. W oparciu o integracje różnych podejść z naciskiem na ujęcie poznawczo-behawioralne, kurs prezentuje praktyczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą.

(z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej zajęcia przewidziane są w formie hybrydowej. 

Zaczynami stacjonarnie, lecz w przypadku znacznego wzrostu zakażeń SARS-CoV2 część zajęć może odbyć się online)

 

Wymiar czasowy X edycja: 190 h dydaktycznych

Terminy zjazdów X edycja:

 
 • 29-31.10.2021 (pt-sob-ndz) - zjazd zaplanowany stacjonarnie
 • 20-21.11.2021 (sob-ndz)
 • 11-12.12.2021 (sob-ndz)
 • 05-06.02.2022 (sob-ndz)
 • 26-27.02.2022 (sob-ndz)
 • 26-27.03.2022 (sob-ndz)
 • 23-24.04.2022 (sob-ndz)
 • 21-22.05.2022 (sob-ndz)
 • 18-19.06.2022 (sob-ndz)
   

Godziny:
 

piątek 10:00-18:30 (pierwszy zjazd)
sobota 10.00-18.30
niedziela 09.00-15.30


zjazd I:       - Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży oraz metod diagnostycznych;
zjazd II:      - Podstawy terapii behawioralnej- praca z trudnym zachowaniem;
zjazd III:     - Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych w ujęciu poznawczo behawioralnym, tiki;
zjazd IV:     - Psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży;
zjazd V:      - Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym;
zjazd VI:     - Praca z traumą
zjazd VII:    - Terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
zjazd VIII:   - Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem z ryzykiem uzależnienia
zjazd IX:      - Praca z nastolatkiem z problemem samookaleczeń. Strategie i procedury postępowania w kryzysie suicydalnym
                       u nastolatków, planowanie terapii w uwzględnieniem faz procesu psychoterapeutycznego.


Cena:

 • 3700 zł (przy zgłoszeniu na maila do 15.09.2021r. )
 • 3900 zł (przy zgłoszeniu na maila po 15.09.2021r. )


(Istnieje możliwość płatności w ratach, szczegóły w ankiecie zgłoszeniowej.
Ważne: Rezygnacja ze szkolenia w trakcie jego trwania zobowiązuje do opłacenia szkolenia w całości!)

Zapisy:
 

Grupa odbiorców: psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, psychiatrzy, terapeuci uzależnień, studenci ostatnich lat psychologii i pedagogiki. Istnieje możliwość kwalifikacji osób z innym wykształceniem tylko po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.
 

Warunkiem przyjęcia jest:
 

1. wysłanie zgłoszenia na maila  biuro@ipe.edu.pl zawierającego:

- skan odręcznie podpisanej ankiety zgłoszeniowej - ankieta do pobrania w linku

- skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 

2. po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia i rezerwacją miejsca na szkoleniu:
- w ciągu 7 dni wpłata zaliczki w wysokości 850zł

na konto: 33 1020 4027 0000 1102 1279 2729 z dopiskiem „szkolenie – dzieci”.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkować wygaśnięciem rezerwacji miejsca
 

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie min. 14 osobowej grupy.
 

Studium jest uzupełnieniem wiedzy nabytej na studiach, samo w sobie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu.
Studium kończy się wydaniem Dyplomu z suplementem zawierającym szczegółowy programu studium oraz ilość godzin dydaktycznych.
Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, wymagamy 90% frekwencji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wymiar czasowy IX edycja: 190 h dydaktycznych
Terminy zjazdów IX edycja
:
 

 • 05.03.2021 i 27-28.03.2021 (pt, sob-ndz)
 • 24-25.04.2021 (sob-ndz)
 • 29-30.05.2021 (sob-ndz)
 • 21-22.08.2021 (sob-ndz)
 • 11-12.09.2021 (sob-ndz) - zjazd zaplanowany stacjonarnie
 • 23-24.10.2021 (sob-ndz) (zjazd przełożony z 02-03.10.2021r)
 • 06-07.11.2021 (sob-ndz)
 • 04-05.12.2021 (sob-ndz)
 • 08-09.01.2022 (sob-ndz)


Godziny:

piątek 10:00-18:30 (pierwszy zjazd)
sobota 10.00-18.30
niedziela 09.00-15.30
 

zjazd I:       - Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży oraz metod diagnostycznych;
zjazd II:      - Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych w ujęciu poznawczo behawioralnym, tiki;
zjazd III:     - Psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży;
zjazd IV:     - Podstawy terapii behawioralnej- praca z trudnym zachowaniem;
zjazd V:      - Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym;
zjazd VI:     - Praca z traumą
zjazd VII:    - Terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży;
zjazd VIII:   - Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem z ryzykiem uzależnienia
zjazd IX:      - Praca z nastolatkiem z problemem samookaleczeń. Strategie i procedury postępowania w kryzysie suicydalnym
                       u nastolatków, planowanie terapii w uwzględnieniem faz procesu psychoterapeutycznego.


Cena:

 • 3500 zł (przy zgłoszeniu na maila do 15.02.2021r. )
 • 3700 zł (przy zgłoszeniu na maila po 15.02.2021r. )

-możliwość wpłaty całości lub płatności w ratach.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadra:

dr n. med. Małgorzata Talarczyk
- specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta PTP, terapeuta systemowy, konsultant psychologii klinicznej dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Przemysław Matuszyński - certyfikowany psychoterapeuta poznawczo -behawioralny ( PTTPB nr cert.523) oraz (CTPB nr cert.16), trener i superwizor programów Oikos Plus©, coach, pedagog, trener trenerów TZA (ART®)

dr hab. n. biol.Tomasz Hanć - psycholog, antropolog certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny, od lat prowadzi badania naukowe oraz zajmuje się terapią zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci. Autor licznych publikacji z zakresu ADHD, m.in. „Dzieciństwo i dorastanie z ADHD”.

mgr Iwona Michalak-Jędrzejczak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Od 2004 roku jako nauczyciel akademicki , przekazuje wiedzę i doświadczenie młodym profesjonalistom. Na co dzień specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych, diagnozie i terapii dzieci, pracy terapeutycznej z rodziną, wsparciu, doradztwie i konsultacji dla rodziców dzieci w różnym wieku (w razie potrzeby w proces włączane jest także dziecko) w zakresie rozwoju dzieci i doskonaleniu kompetencji wychowawczych. Realizator licznych projektów szkoleniowo-mentoringowych dla środowisk oświatowych, menagerskich; Współpracuje z firmami i organizacjami pozarządowymi , prowadząc warsztaty i szkolenia. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania, dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Założyciel Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Empatia.

mgr Robert Rejniak - Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Motywującego. Specjalizuje się w pracy z trudną młodzieżą.
 

mgr Anna Groth - Certyfikowany psychoterapeuta Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii DeGPT, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła m.in. czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Od kilkunastu lat specjalizuje się w pracy z dziećmi, szczególnie z małym dzieckiem. Doświadczenie w pracy zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Onkologii Dziecięcej oraz pracując w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.
 

mgr Joanna Michalak - psychoterapeuta, psycholog dziecięcy. Certyfikowany psychoterapeuta integracyjny. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz czteroletnią psychoterapii akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, roczne studium umiejętności pracy z grupą, poznawczo-behawioralną psychoterapię dzieci i młodzieży a także I,II,III stopniowy kurs analizy transakcyjnej. Od początku swojej pracy pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Od kilku tak pracuje w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Kierownik Poradni IPSIS w Swarzędzu. 


Program szczegółowy:
 

Metody diagnostyczne:
Zapoznanie z terminologią używaną w diagnostyce psychologicznej i jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych oraz istotą, złożonością i uwarunkowaniami procesu diagnostycznego, Model diagnozy wg DSM-IV, ICD 10, Kontakt i opór w procesie diagnozowania, Metody diagnostyczne w praktyce klinicznej (wywiad, rozmowa, obserwacja, metody kwestionariuszowe, metody projekcyjne), Kształtowanie umiejętności diagnozowania specyfiki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zarys diagnozy niepełnosprawności intelektualnej.
Omówienie właściwości psychometrycznych Profilu Psychoedukacyjnego E. Schoplera (PEP-R); prezentacja procedury badania z wykorzystaniem pomocy testowych, Zapis wyników i wykres profilu w Skali Rozwoju i Zachowania oraz interpretacja i implikacje psychoedukacyjne, Rozwijanie praktycznych umiejętności diagnozowania wstępnej dojrzałości szkolnej dziecka, Testy i próby badające funkcje percepcyjno- motoryczne, Gry i zabawy psychologiczne uzupełniające diagnozę, Uwrażliwienie na problemy etyczne związane z pracą psychologa klinicznego dzieci i młodzieży.


Praca z trudnym zachowaniem:
Wprowadzenie do pojęć z zakresu terapii poznawczo behawioralnej, praca z trudnym zachowaniem, pole minowe rodziców i wychowawców, metody stosowania wzmocnień pozytywnych i negatywnych, nagrody i kary, konstruowanie systemów żetonowy i kontraktów między dzieckiem i rodzicem, teoria społecznego uczenia się, modelowanie, kształtowanie, celowanie, naśladowanie, planowanie, rola umiejętności społecznych, przeżywanie emocji w zachowaniu; kliker; informacja zwrotna; przykłady programów behawioralnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, strategie behawioralne wygaszania zachowań niepożądanych, nawyki, zmiana zachowań a środowisko


Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych:
metody pracy z dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami eksternalizacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i ODD, metody kontroli i redukcji objawów nadruchliwości, impulsywności i deficytów uwagi, rozwiązywanie problemów behawioralnych na podstawie analizy zachowań i zasad warunkowania instrumentalnego, formułowanie zasad, skuteczne wydawanie poleceń, rodzaje
konsekwencji zachowań, rodzaje nagród i negatywnych konsekwencji, zasady nagradzania, "czas na zabawę", strategie radzenia sobie z agresją dziecka (wybuch powikłany i niepowikłany), różnice w pracy z dziećmi i nastolatkami, możliwości terapeutyczne biofeedbacku, program warsztatów dla rodziców, omówienie skuteczności wybranych form terapii,

Poznawczo-behawioralna terapia depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
rodzaje i etiologia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnoza wg. ICD-10 i DSM-5, lęki rozwojowe, modele poznawcze zaburzeń, konceptualizacja przypadku, zastosowanie technik poznawczych i behawioralnych w pracy z depresyjnymi dziećmi i nastolatkami, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z samooceną, metod aktywizujących, dialogu motywującego, strategii rozwiązywania problemów, metody pracy z lękiem, z uwzględnieniem metod ekspozycji i relaksacji, radzenia sobie z martwieniem
się i dekatastrofizacji, zastosowanie programów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z lękiem i depresją.


Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym:
Pojęcia „mutyzmu wybiórczego”-od objawu do diagnozy.
• Trudności na jakie napotyka dziecko z mutyzmem wybiórczym w szkole i przedszkolu
• Dziecko z MW i jego rodzina .
• Współpraca dom-szkoła/przedszkole-terapeuta.
• Terapia indywidualna dziecka, konsultacje rodzicielskie, terapia rodziny, oddziaływania w
przedszkolu/ szkole, zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych, warsztaty dla rodziców, farmakoterapia.
• SLIDING IN – jako technika pracy terapeutycznej z mutyzmem wybiórczym.
• Studium przypadku. Doświadczenia kliniczne.


Praca z traumą:
neurobiologiczne i psychologiczne aspekty traumy u dzieci, objawy PTSD u dzieci – rozpoznanie, ocena potrzeb psychologicznych dziecka z traumą, podstawy pracy terapeutycznej z traumą u dzieci, procedury pracy terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym, zasady współpracy z opiekunami;


Terapia zaburzeń odżywiania:
metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego oraz bulimii psychicznej, oddziaływania terapeutyczne w czasie hospitalizacji oraz podczas opieki ambulatoryjnej, z uwzględnieniem oddziaływań medycznych, terapii indywidualnej (w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym), grupowej oraz systemowej (terapia rodzinna). 

Motywowanie do zmiany – praca z samookaleczeniami i myślami samobójczymi:
Zapoznanie z zasadami pracy Dialogiem Motywującym, przedstawienie technik służących: budowaniu zaufania, rozwiązywania problemów, wydobywaniu zasobów na przykładzie nastolatka z samookaleczającego się i z myślami samobójczymi

Strategie i procedury pracy z kryzysem suicydalnym u nastolatków.

 

 • Studium jest uzupełnieniem wiedzy nabytej na studiach, samo w sobie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu.
 • Studium kończy się wydaniem Dyplomu z suplementem zawierającym szczegółowy programu studium oraz ilość godzin dydaktycznych.
 • Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, wymagamy 90% frekwencji


* Informację szczegółowe dotyczące aktualnego naboru: Daria Radziszewska tel: 570-158-032 lub biuro@ipe.edu.pl

* Informacje merytoryczne dotyczące szkolenia:  Joanna Michalak tel: 512-463-038
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia