Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków

Zapraszamy Państwa do udziału w Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków.  Prowadzone przez nas szkolenie posiada rekomendacje Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  oraz kształci kompleksowo w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień od Narkotyków, a także Instruktora Terapii Uzależnień od Narkotyków.

UWAGA !

Od VII edycji zmieni się program szkolenia oraz zniknie podział na moduły.
Szczegóły i nabór wiosną 2020 roku.
.....................................................................................................................................................................


Szkolenie w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień:


MODUŁ I
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu I: (koszt modułu I - 1600,00 zł) + ( koszt modułu II – 5800,00 zł)
Koszt części dydaktycznej szkolenia łącznie: 7400,00 zł
 
 • Brak stażu lub staż pracy w obszarze terapii uzależnień krótszy niż 2 lata.
 • Tytuł magistra w/w kierunki ( lub minimum IV rok studiów magisterskich).
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1000,00 zł zaliczki.
 
MODUŁ II
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu II (Koszt części dydaktycznej szkolenia - 5 800,00 zł)
 
 • Staż pracy w obszarze terapii uzależnień co najmniej 2 lata, (dotyczy placówek posiadających i pracujących programem terapeutycznym dla osób uzależnionych).
 • Tytuł magistra w/w kierunki ( lub minimum IV rok studiów magisterskich).
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat w wysokości 1500,00 zł zaliczki.
 
Szkolenie w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień:

MODUŁ I
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Terapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu I(koszt modułu I - 1600,00 zł) + ( koszt modułu II – 5600,00 zł)
koszt części dydaktycznej szkolenia łącznie: 7200,00 zł
 
 • Brak stażu lub staż pracy w obszarze terapii uzależnień krótszy niż 2 lata.
 • Wykształcenie średnie.
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1000,00 zł zaliczki.

MODUŁ II
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Terapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu II (koszt części dydaktycznej szkolenia - 5 600,00 zł)

 
 • Staż pracy w obszarze terapii uzależnień co najmniej 2 lata, (dotyczy placówek posiadających i pracujących programem terapeutycznym dla osób uzależnionych).
 • Wykształcenie średnie .
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1500,00 zł zaliczki.


 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia