STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

CENA

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

CENA
Wykaz godzin i cena:
Pozycja Specjalista psychoterapii uzależnień Instruktor terapii uzależnień
Moduł I 1 600,00 zł (zajęcia dydaktyczne)
 + 460,00 zł (staż)
1 600,00 zł(zajęcia dydaktyczne)
+ 460,00 zł (staż)
Wykłady i warsztaty 130 h 130 h
Staż 120 h 120 h
Moduł II 5 800,00 zł (zajęcia dydaktyczne)
 + 460,00 zł (staż)+ 1400,00 zł (superwizja)
5 600,00 zł (zajęcia dydaktyczne)
 + 460,00 zł (staż)+ 1400,00 zł (superwizja)
Wykłady i warsztaty 300 h 296 h
Treningi
interpersonalne
80 h 80 h
Superwizja 70 h 70 h
Staż 80 h 80 h

*Cena nie obejmuje pozostałych etapów procesu szkoleniowego tj. superwizji klinicznej oraz staży. Koszty pozostałych dwóch etapów są wyznaczane przez KBPN. ​Koszty szkolenia nie obejmują zakwaterowania podczas szkolenia ani treningów interpersonalnych.


Warunkiem przyjęcia do Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu jest wysłanie ankiety zgłoszeniowej oraz potwierdzenie wpłacenia zaliczki w wysokości 1500,00 zł na konto:

PKO Bank Polski: 60 1020 4027 0000 1502 1178 2374

Po otrzymaniu wpłaty dostaną Państwo maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu.

W ramach programu realizowane są treningi – 80 h- TERNINGI  SĄ WYJAZDOWE

UWAGA!!- Instytut nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie treningów.
Staże kliniczne 120 h i 80 h realizowane są w ośrodkach stażowych i płatne odrębnie wg cennika KBPN. Koszt jednego stażu to 460,00 zł.
Superwizja 70 h jest realizowana po zakończeniu części wykładowo-warsztatowej realizowanej przez Instytut, również rozliczana jest wg cennika KBPN. Koszt superwizji to 1400,00 zł.

 
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia