STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

KADRA


 
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW
 
KADRA

Janusz Bachmiński
Jadwiga Gierczyk
Tomasz Hanć
Maria Jeska
Bartosz Kalupa
Barbara Kęszycka
Barbara Krzempek
Joanna Majorek
Joanna Pawlak
Robert Rejnak
Piotr Wodo
Liliana Woronowicz- kierownik merytoryczny szkolenia
Celina Żendarska 


  
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia