TERMINY ZJAZDÓW

​VII edycja nabór wiosną 2020 r.

.........................................................................................................................

 
Terminy VI edycji Studium Terapii Uzależnień:

MODUŁ I
15.12.2018
01-03.02.2019
01-03.03.2019
26-28.04.2019
24-26.05.2019
07-09.06.2019

MODUŁ II
trening grupa I 5.09-8.09.2019 i 26-29.09.2019
trening grupa II 24-27.08.2019 i 05-08.10.2019
18-20.10.2019
15-17.11.2019
06-08.12.2019
03-05.01.2020
31.01-02.02.2020
28-29.02-01.03.2020 - zjazd odwołany !
27-29.03.2020 - zjazd odwołany !
17-19.04.2020
08-10.05.2020
05-07.06.2020
 
 
 
Terminy V edycji Studium terapii uzależnień:

MODUŁ I
16-18.03.2018
20-22.04.2018
25-27.05.2018
01-03.06.2018

MODUŁ II

I grupa 16-19.06.2018 i 07-10.07.2018 trening
II grupa 25-28.08.2-18 i 29.09-02.10.2018 trening
19-21.10.2018
16-18.10.2018
07-09.12.2018
11-13.01.2019
08-10.02.2019
15-17.03.2019
05-07.04.2019
10-12.05.2019
14-16.06.2019

Terminy IV edycji Studium terapii uzależnień:

I moduł:

10-12.03.2017
07-09.04.2017
05-07.05.2017

16-18.06.2017

II moduł:

19-22.08.2017r trening interpersonalny
16-19.09.2017r trening intrapsychiczny
20-22.10.17
17-19.11.17
01-03.12.17
12-14.01.18
9-11.02.18
9-11.03.18
13-15.04.18
11-13.05.18
8-10.06.18
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia