STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOWTYKÓW

PROGRAM SZKOŁY

Od VII edycji zmieni się program szkolenia oraz zniknie podział na moduły.
Szczegóły i nabór wiosną 2020 roku.

 
 
Program szkolenia- Specjalista Psychoterapii Uzależnień
 
Moduł I dla osób z doświadczeniem pracy poniżej dwóch lat:
 
 
 

 1. Psychopatologia – podstawy kryteriów diagnostycznych
 2. Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej                    
 3. Psychoterapia indywidualna i kontakt terapeutyczny w pracy z osobami uzależnionymi
 4. Staż kliniczny w ośrodku stażowym KBPN
 
Moduł II
 
Treningi: interpersonalny i intrapsychczny
 
Blok I
 
 1. Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej
 2. Psychoterapia indywidualna i kontakt terapeutyczny w pracy z osobami uzależnionymi
 3. Terapia grupowa w uzależnieniach
 4. Dialog motywujący i praca z oporem
 5. Terapia poznawczo-behawioralna
 
Blok II
 1. Teorie uzależnień i podstawowe modele terapii uzależnień
 2. Terapia w zgodzie z prawe- podstawy prawne dotyczące narkotyków i leczenia w Polsce
 3. Podstawy wiedzy z zakresu uzależnień (społeczne, kulturowe, i ekonomiczne aspekty uzależnień)
 4. Charakterystyka systemu lecznictwa w Polsce
 
Blok III
 1. Charakterystyka środków psychoaktywnych
 2. Neurobiologiczne i medyczne aspekty/mechanizmy uzależnień oraz chorób współwystępujące
 3. Diagnoza w uzależnieniach (diagnoza problemowa i medyczna ICD10)
 4. Farmakoterapia oraz leczenie substytucyjne w uzależnieniach
 5. Redukcja szkód i jej znaczenie w procesie leczenia
 6. Elementy psychopatologii
 7. Praca z osobą z podwójną diagnozą
 
Blok IV
 1. Zasady kontaktu z osobą uzależnioną i kwalifikacja, motywowanie do zmiany oraz relacja terapeutyczna jako podstawowe narzędzie pracy terapeutycznej
 2. Konstruowanie indywidualnego planu zdrowienia, opis przypadku
 3. Praca z nawrotami
 4. Specyfika pracy z uzależnioną młodzieżą
 5. Metody pracy społeczności terapeutycznej
 6. Diagnoza problemowa (wstępna diagnoza oraz motywowane do leczenia)
 
Blok V
 1. Podstawy interwencji kryzysowej w uzależnieniach
 2. Rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych
 3. Profilaktyka w uzależnieniach (programy psychoedukacyjne, praca z grupami ryzyka i interwencja kryzysowa)
 4. Etyka i wypalenie zawodowe
 5. Praca z grupami specyficznymi
 6. Uzależnienia behawioralne
 7. Ewaluacja programów terapeutycznych i zarządzanie zespołem
 
Blok VI
 1. Terapia rodzin w uzależnieniach
 2. Praca z osobami współuzależnionymi

 
 
​W ramach programu realizowane są treningi – 80 h- TERNINGI  SĄ WYJAZDOWE

UWAGA!!-  Instytut nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie treningów.
Staże kliniczne 120 h i 80 h realizowane są w ośrodkach stażowych i płatne odrębnie wg cennika KBPN. Koszt jednego stażu to 460,00 zł.
Superwizja 70 h jest realizowana po zakończeniu części wykładowo-warsztatowej realizowanej przez Instytut, również rozliczana jest wg cennika KBPN. Koszt superwizji to 1400,00 zł.
 
 
 
 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia