STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOWTYKÓW

PROGRAM SZKOŁY

Program szkolenia na Specjalistę Terapii Uzależnień

Moduł I dla osób z doświadczeniem pracy poniżej dwóch lat:

Nazwa

Forma

Lb godzin

 1. Psychopatologia – podstawy kryteriów diagnostycznych

 2. Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej

 3. Kontakt terapeutyczny

 4. Podstawy pracy indywidualnej w psychoterapii

 5. Staż kliniczny w ośrodku stażowym KBPN

seminarium

warsztat

warsztat

warsztat

30h

35h

35h

30h

120h


Treningi inter i intrapersonalne 80h.
 

Moduł II – obowiązkowy dla wszystkich:

Nazwa

Forma

Lb g.

 1. Podstawy wiedzy z zakresu uzależnień (społ., kultur., i ekon. aspekty uzależnień)

 2. Teorie uzależnień

 3. Terapia w zgodzie z prawem - podstawy prawne dotyczące narkotyków i leczenia w Polsce

 4. Podstawowe modele terapii uzależnień

 5. Charakterystyka środków psychoaktywnych

 6. Charakterystyka systemu lecznictwa w Polsce

 7. Neurobiologiczne i medyczne aspekty/mechanizmy uzależnień oraz choroby współwystępujące

 8. Diagnoza w uzależnieniach (diagnoza problemowa i medyczna ICD10)

 9. Elementy psychopatologii

 10. Zasady kontaktów z osobą uzależnioną i kwalifikacja motywowania do zmiany oraz relacja terapeutyczna jako podstawowe narzędzie pracy terapeutycznej

 11. Farmakoterapia oraz leczenie substytucyjne w uzależnianiach

 12. Terapia grupowa w uzależnieniach

 13. Terapia rodzin w uzależnieniach

 14. Terapia indywidualna w uzależnianiach

 15. Podstawy interwencji kryzysowej

 16. Dialog motywujący i praca z oporem

 17. Podstawy terapii schematów

 18. Redukcja szkód i jej znaczenie w procesie leczenia

 19. Indywidualny program zdrowienia

 20. Rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych

 21. Profilaktyka w uzależnieniach (programy psychoedukacyjne, praca z grupami ryzyka i interwencja kryzysowa)

 22. Etyka i problem wypalenia zawodowego w pracy z osobami uzależnionymi

 23. Ewaluacja programów terapeutycznych oraz zarządzanie zespołem terapeutycznym

Wykład

wykład

wykład


wykład

wykład

wykład

wykład


wykład

wykład

wykład


wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład

wykład


wykłady

wykłady

3

5

3


4

4

3

4


3

5

4


2

4

4

3

2

3

2

8

2

3

2


4

2

Nazwa

Warsztat/seminarium

Umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy terapeutycznej

Kontakt terapeutyczny w pracy z osobami uzależnionymi

Podstawy terapii indywidualnej

Terapia grupowa w terapii uzależnień

Terapia rodzin w terapii uzależnień

Praca z osobami współuzależnionymi

Interwencja kryzysowa w uzależnieniach

Praca z nawrotami

Praca z grupami specyficznymi

Specyfika pracy z uzależnieniami behawioralnymi

Specyfika pracy z uzależnioną młodzieżą

Praca z osobą z podwójną diagnozą

Dialog motywacyjny i specyficzne trudności w pracy w osobami uzależnionymi

Metody pracy społeczności terapeutycznej

Diagnoza problemowa (wstępna diagnoza, kwalifikacja oraz motywowanie do leczenia)

Konstruowanie Indywidualnego Planu Zdrowienia, opis przypadku

Zarządzanie zespołem terapeutycznym i ewaluacja programów terapeutycznych

Warsztat

warsztat

warsztat

warsztat

warsztat

seminarium

warsztat

seminarium

warsztat

seminarium

warsztat

warsztat

warsztat


warsztat

warsztat


warsztat

warsztat

15

20

20

20

10

3

5

5

5

10

20

5

20


10

5


20

10W ramach programu odbędzie się również trening interpersonlny (40h) oraz trening intrapsychiczny (40h)- TERNINGI WYJAZDOWE

UWAGA!!- szkoła nie pokrywa kosztów zakwaterowanie i wyżywienia

 

Staże kliniczne 80h realizowane są w ośrodkach stażowych i płatne odrębnie wg cennika KBPN.
 

Superwizja 70h jest realizowana po zakończeniu części wykładowo-warsztatowej realizowanej przez Instytut, również rozliczana jest wg cennika KBPN.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia